địa chỉ

Trụ sở và Văn phòng Trung ương Hội Thấp khớp học Việt Nam Khoa Cơ xương khớp, Bệnh viện Bạch Mai

78 đường Giải Phóng
Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

điện thoại

Điện thoại liên hệ: Trụ sở và Văn phòng Trung ương Hội Thấp khớp học Việt Nam Khoa Cơ xương khớp, Bệnh viện Bạch Mai​

ĐT: +84 24 3629 0484
Fax: +84 24 3629 0461

Email

Email liên hệ: Trụ sở và Văn phòng Trung ương Hội Thấp khớp học Việt Nam Khoa Cơ xương khớp, Bệnh viện Bạch Mai​

secretariat.vnra@gmail.com