Thông báo về thời gian tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên lần thứ XVII – VRA2020

Kính gửi:      Quý Hội viên Hội Thấp khớp học Việt Nam Quý đại biểu và Quý đồng nghiệp Quý công ty/ đơn vị đồng hành Được sự chỉ đạo …

Xem tiếpThông báo về thời gian tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên lần thứ XVII – VRA2020