Thông báo về thời gian tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên lần thứ XVII – VRA2020

Kính gửi:      Quý Hội viên Hội Thấp khớp học Việt Nam Quý đại biểu và Quý đồng nghiệp Quý công ty/ đơn vị đồng hành Được sự chỉ đạo …

Xem tiếpThông báo về thời gian tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên lần thứ XVII – VRA2020

Thông báo: Lùi thời gian tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên lần thứ XVII – VRA 2020

Kính gửi: Quý Đại biểu và Quý Nhà tài trợ Hội Thấp Khớp học Việt Nam xin trân trọng thông báo: Theo kế hoạch, Hội nghị khoa học thường niên …

Xem tiếpThông báo: Lùi thời gian tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên lần thứ XVII – VRA 2020

Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên lần thứ XVII – VRA 2020

Kính gửi:      Quý Hội viên Hội Thấp khớp học Việt Nam Quý bạn đồng nghiệp Quý công ty/ đơn vị tài trợ Ban tổ chức (BTC) Hội nghị Khoa …

Xem tiếpThông báo thay đổi địa điểm tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên lần thứ XVII – VRA 2020