Đại hội thấp khớp học toàn quốc lần thứ VII

Đại hội thấp khớp học nhiệm kỳ 2017 – 2022

Từ ngày 12 – 14 tháng 5 năm 2017, Hội Thấp khớp học Việt Nam đã tiến hành Đại hội toàn quốc lần thứ VII và hội nghị khoa học thường niên VRA 2017 Hà Nội, với hơn 700 đại biểu tham dự     bao gồm các chuyên gia đầu ngành, các Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, cán bộ y tế thuộc chuyên ngành Thấp khớp học và các chuyên khoa liên quan đến Thấp khớp học từ mọi miền của đất nước. Đại hội đã vinh dự được tiếp đón GS. TS. Nguyễn Viết Tiến – Thứ trưởng Bộ y tế, PGS. TS. Nguyễn Thị Xuyên – Chủ tịch tổng hội Y học cùng nhiều các vị lãnh đạo các hội bạn, các cơ quan, ban ngành chức năng đến dự. Tại đại hội, các đại biểu đã được nghe Ban chấp hành trung ương hội báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2012 – 2017, bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022 cũng như phương hướng, chương trình hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ tiếp theo, với các trọng tâm về các vấn đề phát triển chuyên ngành, công tác giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học, hoạt động tư vấn phản biện, hợp tác quốc tế. Ban chấp hành trung ương Hội thấp khớp học Việt Nam nhiệm kỳ mới gồm 61 người, đại diện cho các hội viên thấp khớp học từ 3 miền đất nước, quân y, dân y. Giáo sư Trần Ngọc Ân đã tái đắc cử Chủ tịch hội nhiệm kỳ tiếp theo. Ban chấp hành trung ương cũng bầu ra Ban thường vụ và các Tiểu ban chuyên trách các vấn đề của Hội.

 

Ngoài chương trình nghị sự chung, Hội thấp khớp học cũng đồng thời tổ chức hội nghị khoa học thường niên VRA 2017 với chương trình và các nội dung gồm nhiều chuyên đề tổng quan và các báo cáo khoa học cập nhật về các tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực Thấp khớp học ở trong nước và trên thế giới, được trình bày bởi các báo cáo viên trong nước và quốc tế.

Viết một bình luận