UPCOMING EVENTS

HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN HỘI THẤP KHỚP HỌC HÀ NỘI

Hội Thấp khớp học Hà Nội dự định tổ chức Hội nghị khoa học thường niên năm 2023 vào tháng 12 tại Hà Nội với chủ đề "CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH CƠ XƯƠNG KHỚP"

KHÓA HỌC CHUYÊN SÂU VỀ THẤP KHỚP HỌC CỦA APLAR/VRA

Trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác chuyên môn của Hội Thấp khớp học Việt Nam (VRA) và Hội Thấp khớp học châu Á - Thái Bình Dương (APLAR), VRA sẽ tổ chức "Khóa học chuyên đề Thấp khớp học"...

HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN TRUNG TÂM CƠ XƯƠNG KHỚP 2023

Trong khuôn khổ các hoạt động khoa học và đào tạo của Trung tâm Cơ Xương Khớp, Bệnh viện Bạch Mai và nhằm hưởng ứng các hoạt động nhân ngày Thế giới phòng chống bệnh thấp khớp 12-10 và ngày....

Event completed

Slide 4
Slide 3
Slide 2
Slide 1
previous arrow
next arrow

THE CONTINUING COURSES ON RHEUMATOLOGY

Với sự hỗ trợ của Pfizer

Với sự hỗ trợ của công ty Pfizer, hội Thấp khớp học Việt Nam gửi tới các đồng nghiệp chương trình đào tạo liên tục trực tuyến về chủ đề "Ảnh hưởng của NSAIDs lên huyết áp 24 giờ".

related website