HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN VRA 2018

HỘI THẤP KHỚP HỌC VIỆT NAM VRA 2018

MỘC CHÂU, SƠN LA, VIỆT NAM

 

Hội nghị khoa học thường niên của Hội Thấp khớp học Việt Nam là sự kiện lớn và quan trọng nhất của ngành Thấp khớp học Việt nam diễn ra hàng năm. Đây là dịp để các nhà quản lý, các nhà khoa học, các đồng nghiệp và các nhà chuyên môn gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học và thực hành lâm sàng cũng như cập nhật các kiến thức và hiểu biết mới nhất về mọi vấn đề trong Thấp khớp học và các lĩnh vực có liên quan.

Đại biểu tham dự hội nghị sẽ được cấp chứng nhận và/hoặc chứng chỉ tham dự hội nghị và/hoặc các khóa đào tạo liên tục trong hội nghị. Các giấy chứng nhận/chứng chỉ này sẽ có giá trị trong việc hoàn thành yêu cầu về đào tạo liên tục đối với cán bộ y tế trong quá trình hoạt động nghề nghiệp.

Các báo cáo viên có tham trình bày các cáo khoa học tại hội nghị sẽ được cấp chứng nhận báo cáo viên tại hội nghị có giá trị trong đánh giá hoạt động tham gia nghiên cứu khoa học, giảng dạy và đào tạo tiên tục. Các báo cáo khoa học đặc sắc, các công trình nghiên cứu khoa học có giá trị tham gia trình bày tại hội nghị sẽ được lựa chọn đăng toàn văn trong tạp chí của hội nghị.

 

 

HÃY ĐĂNG KÝ NGAY HÔM NAY ĐỂ HƯỞNG PHÍ THAM DỰ HỘI NGHỊ THẤP

 

 

Đăng ký tham dự và báo cáo tại hội nghị trực tiếp qua mạng internet nếu bạn có địa chỉ email là gmail.com

Lấy mẫu đăng ký tham dự hội nghị (pdf)

Lấy mẫu đăng ký báo cáo khoa học tại hội nghị (pdf)

Chương trình hội nghị VRA 2018 dự kiến

Danh sách khách sạn hội nghị VRA 2018

Vài nét về Mộc Châu, Sơn La và đường đến Mộc Châu

THÔNG BÁO SỐ 1 VÀ THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ VRA 2018

Viết một bình luận