Thông báo: Lùi thời gian tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên lần thứ XVII – VRA 2020

Kính gửi: Quý Đại biểu và Quý Nhà tài trợ

Hội Thấp Khớp học Việt Nam xin trân trọng thông báo:

Theo kế hoạch, Hội nghị khoa học thường niên lần thứ XVII – VRA 2020 dự kiến được tổ chức vào các ngày 28 và 29/8/2020 tại Khách Sạn Sài Gòn Hạ Long – Tp. Hạ Long, tỉnh Quang Ninh. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát trở lại và diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, Hội Thấp Khớp học Việt Nam quyết định lùi thời gian tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên lần thứ XVII-VRA2020 đến một thời điểm thích hợp. Chúng tôi sẽ có thông báo tới Quý đại biểu và Quý nhà tài trợ ngay khi có quyết định của Ban chấp hành VRA và Ban tổ chức Hội nghị về hình thức và thời điểm tổ chức phù hợp.

Ban tổ chức Hội nghị rất mong nhận được sự thông cảm của Quý Đại biểu và Quý Nhà tài trợ. Chúng tôi sẽ cập nhật các thông tin về Hội nghị VRA2020 ở các thông báo tiếp theo.

Mọi thông tin, xin vui lòng liên hệ Ban thư ký Hội nghị VRA2020:

  • ThS.BS. Nguyễn Thị Nga ĐT: +84 91 425 6700   Email: nga_nt29@yahoo.com
  • Ms. Chu Hoài Thu             ĐT: +84 97 579 3193   Email: hoaithu@hoavietmedia.com

Xin trân trọng cảm ơn!                                                                                                                                                                   

                                                                                                 TM. BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

                                                                                                               Chủ tịch VRA

                                                                                                        GS.TS. Trần Ngọc Ân (Đã ký)

Viết một bình luận