Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên lần thứ XVII – VRA 2020

Kính gửi:      Quý Hội viên Hội Thấp khớp học Việt Nam

Quý bạn đồng nghiệp

Quý công ty/ đơn vị tài trợ

Ban tổ chức (BTC) Hội nghị Khoa học thường niên Hội Thấp Khớp Học Việt Nam xin trân trọng thông báo về việc thay đổi địa điểm tổ chức Hôi nghị VRA 2020 chính thức như sau:

Địa điểm mới:           Khách sạn Sài Gòn – Hạ Long

Số 168 đường Hạ Long, Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Thời gian:                   Ngày 28 và 29 tháng 8 năm 2020 (Thứ 6 & 7)

Việc thay đổi địa điểm đã được BTC thống nhất dựa trên công tác đánh giá thực tế nhằm đảm bảo phù hợp với chương trình của Hội nghị VRA2020.

Ban tổ chức Hội nghị rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình của toàn thể hội viên, các bạn đồng nghiệp, các quý vị quan tâm đến lĩnh vực bệnh lý cơ xương khớp trên mọi miền của Tổ quốc. Sự hiện diện của quý vị mang lại thành công cho Hội nghị.

Mọi thông tin, xin vui lòng liên hệ Ban thư ký Hội nghị VRA2020:

Xin trân trọng cảm ơn!                                                                                                                                                                 

                                                                                               TM. BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

                                                                                                              Chủ tịch VRA

                                                                                                       GS.TS. Trần Ngọc Ân

Viết một bình luận