THƯ MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ KHOA HỌC “ĐIỀU TRỊ HIỆU QUẢ BỆNH LÝ CƠ XƯƠNG KHỚP TỪ DỮ LIỆU ĐẾN THỰC HÀNH LÂM SÀNG”

🤝 Trân trọng kính mời quí đồng nghiệp tham dự Hội nghị khoa học thường niên hội Khớp học Thái Nguyên lần thứ V với chủ đề: “ĐIỀU TRỊ HIỆU …

Xem tiếpTHƯ MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ KHOA HỌC “ĐIỀU TRỊ HIỆU QUẢ BỆNH LÝ CƠ XƯƠNG KHỚP TỪ DỮ LIỆU ĐẾN THỰC HÀNH LÂM SÀNG”

Thông báo về thời gian tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên lần thứ XVII – VRA2020

Kính gửi:      Quý Hội viên Hội Thấp khớp học Việt Nam Quý đại biểu và Quý đồng nghiệp Quý công ty/ đơn vị đồng hành Được sự chỉ đạo …

Xem tiếpThông báo về thời gian tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên lần thứ XVII – VRA2020