Thông Báo Số 1 VRA 2024

Hội Thấp Khớp học Việt Nam xin trân trọng thông báo tới toàn thể quý hội viên và quý đồng nghiệp về kế hoạch tổ chức Hội nghị khoa học thường niên lần thứ XXI – VRA 2024 của Hội Thấp khớp học như sau:

HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXI – VRA 2024

Thời gian: Ngày 05 & 06 tháng 04 năm 2024

Địa điểm: Thành Phố Ninh Bình

Toàn văn Thông báo số 1 – VRA 2024 xin xem nội dung dưới đây:

Viết một bình luận