THƯ MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ KHOA HỌC “ĐIỀU TRỊ HIỆU QUẢ BỆNH LÝ CƠ XƯƠNG KHỚP TỪ DỮ LIỆU ĐẾN THỰC HÀNH LÂM SÀNG”

? Trân trọng kính mời quí đồng nghiệp tham dự Hội nghị khoa học thường niên hội Khớp học Thái Nguyên lần thứ V với chủ đề: “ĐIỀU TRỊ HIỆU …

Xem tiếpTHƯ MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ KHOA HỌC “ĐIỀU TRỊ HIỆU QUẢ BỆNH LÝ CƠ XƯƠNG KHỚP TỪ DỮ LIỆU ĐẾN THỰC HÀNH LÂM SÀNG”