Thông Báo Số 1 VRA 2024

Hội Thấp Khớp học Việt Nam xin trân trọng thông báo tới toàn thể quý hội viên và quý đồng nghiệp về kế hoạch tổ chức Hội nghị khoa học thường niên lần thứ XXI – VRA 2024 của Hội Thấp khớp học như sau: HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXI – … Đọc tiếp