Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên lần thứ XVII – VRA 2020

Kính gửi:      Quý Hội viên Hội Thấp khớp học Việt Nam Quý bạn đồng nghiệp Quý công ty/ đơn vị tài trợ Ban tổ chức (BTC) Hội nghị Khoa …

Xem tiếpThông báo thay đổi địa điểm tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên lần thứ XVII – VRA 2020