APLAR Hỗ Trợ Thành Viêm VRA Tham Dự Hội Nghị Thường Niên Tại Singapore

Bạn là thành viên của Hội Thấp khớp học Việt Nam sẽ được APLAR hỗ trợ lệ phí đăng ký tham dự hội nghị APLAR 2024 được tổ chức tại Suntec, Singapore. Hãy nhập code VRA15 khi đăng ký hội nghị để được hưởng hỗ trợ lệ phí hội nghị từ APLAR dành cho hội viên VRA.

Viết một bình luận