Hội Thấp Khớp Học Hà Nội

Hội Thấp khớp học Hà Nội, với tên ban đầu là Hội Thấp khớp Thủ đô Hà Nội, tổ chức tiền thân của Hội Thấp khớp học Việt Nam, được thành lập ngày 20 tháng 07 năm 1991 tại buổi lễ có tên “LỄ THÀNH LẬP HỘI THẤP KHỚP THỦ ĐÔ HÀ NỘI” diễn ra tại Hà Nội.

Với số lượng thành viên ban đầu chỉ có vài chục thầy thuốc, đến nay Hội Thấp khớp học Hà Nội đã phát triển mạnh mẽ với nhiều hội viên là các thầy thuốc từ các bệnh viện và cơ sở y tế tại Hà Nội và các địa phương khác.

Hội Thấp khớp học Hà Nội có nhiều hoạt động như Hội nghị khoa học, các chương trình đào tạo, các hoạt động xã hội, từ thiện, thu hút sự tham gia của nhiều thành viên của hội, các cá nhân và tổ chức trong xã hội.

Hội Thấp khớp học Hà Nội là một trong các Hội thành viên đầu tiên và tích cực của Hội Thấp khớp học Việt Nam, có nhiều đóng góp vào sự phát triển của Hội Thấp khớp học Việt Nam và chuyên khoa Cơ Xương Khớp.

Ban chấp hành hiện tại của Hội Thấp khớp học Hà Nội:

Chủ tịch PGS. TS. Đoàn Văn Đệ

Phó chủ tịch PGS. TS. Trần Thị Minh Hoa

Phó chủ tịch PGS. TS. Nguyễn Vĩnh Ngọc

Tổng thư ký PGS. TS. Đặng Hồng Hoa

Lễ thành lập Hội Thấp khớp học Hà Nội

Viết một bình luận